Search results for "1998"
TMVua Sử Tử 2 – The Lion King II: Simba’s Pride

Vua Sử Tử 2 – The Lion King II: Simba’s Pride

Vua Sử Tử 2 – The Lion King II: Simba’s Pride
TM
IMDb: 6.5
81

Vòng tròn cuộc sống tiếp tục cho Simba, giờ đã hoàn toàn trưởng thành và ở vị trí xứng đáng là vua của Pride Rock. Simba và Nala đã sinh…

Country: