THÔNG BÁO: HIỆN TẠI WEBSITE MOVIESLINK ĐÃ CHUYỂN VỀ ĐỊA CHỈ MỚI HTTP://phimgi.net. CÁC BẠN CHUYỂN QUA ĐỊA CHỈ MỚI XEM PHIM NHA

Interesting for you
9.8
275,308 votes, average: 9.80 out of 10275,308 votes, average: 9.80 out of 10275,308 votes, average: 9.80 out of 10275,308 votes, average: 9.80 out of 10275,308 votes, average: 9.80 out of 10275,308 votes, average: 9.80 out of 10275,308 votes, average: 9.80 out of 10275,308 votes, average: 9.80 out of 10275,308 votes, average: 9.80 out of 10275,308 votes, average: 9.80 out of 10 (275,308 votes, average: 9.80 out of 10)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
Xem phim FHDDownload phim FHD

Bước chân đầu tiên – First Man (2018)

Bước chân đầu tiên là phim điện ảnh tiểu sử chính kịch của Mỹ năm 2018 do Damien Chazelle đạo diễn và Josh Singer viết kịch bản. Dựa trên cuốn sách First Man: The Life of Neil A. Armstrong của James R.

Duration: 141 min

Quality: Download

Release:

IMDb: 7.7

Bước chân đầu tiên – First Man (2018)
Bước chân đầu tiên – First Man (2018)
Bước chân đầu tiên – First Man (2018)
Bước chân đầu tiên – First Man (2018)
Bước chân đầu tiên – First Man (2018)
Bước chân đầu tiên – First Man (2018)
Bước chân đầu tiên – First Man (2018)
Bước chân đầu tiên – First Man (2018)
Bước chân đầu tiên – First Man (2018)
Bước chân đầu tiên – First Man (2018)
Bước chân đầu tiên – First Man (2018)
Bước chân đầu tiên – First Man (2018)
Bước chân đầu tiên – First Man (2018)
Bước chân đầu tiên – First Man (2018)
Bước chân đầu tiên – First Man (2018)
Bước chân đầu tiên – First Man (2018)
Bước chân đầu tiên – First Man (2018)
Bước chân đầu tiên – First Man (2018)
Bước chân đầu tiên – First Man (2018)
Interesting for you
Interesting for you